Barnehagens lekemiljø

I Sorknes er vi i en prosess hvor vi gjør endringer i våre lekemiljøer inne på avdelingene. Arbeidet med disse endringene startet høsten 2017 og pågår fortsatt.

Med fokus på barns medvirkning i hverdagen har vi gjort endringer ved å tilby fleksible løsninger i miljøet slik at barna selv kan skape sine egne lekearenaer. Vi har også fokus på å tilby udefinerbart materiale med fokus på gjenbruk.

I tillegg til dette har vi hatt fokus på å iscenesette ulike installasjoner for å inspirere og «pirre» barnas nysgjerrighet og kreativitet i leken.

Følg oss gjerne på Facebook, Sorknes barnehage og Instagram, sorknes_barnehage_sa for bildeoppdateringer av lekemiljø og installasjoner.